ซื้อไฟล์เพลงแบบ ดิจิตัล ดาวน์โหลด ได้ที่ Colorcode shop และ Slow Reverse Bandcamp